SUVI SISTONENVALMENTAJA, KIRJOITTAJA, TUTKIJA, MUUSIKKO
Tietoisuustutkimus, vuorovaikutus, autenttisuus, hiljaisuus, harmoniaMISSIO
Hiljaisuudesta nouseva läsnäolo, virtaava luovuus, yhteys ja yksinkertaisuus 

Toimin siellä, missä voin olla luomassa autenttista, tietoista ja tuntevaa toimintakulttuuria. Työtäni on rakentaa siltoja eri tieteen- ja taiteenalojen välille sekä tuoda syvällistä yksinkertaisuutta tarpeettoman monimutkaisten rakenteiden ja ajattelukonseptien tilalle.

Voimme aina luoda itsemme ja elämämme uudelleen. Haluan lisätä työssäni monitasoista ymmärrystä tietoisuutemme ja ajattelumme loputtomista mahdollisuuksista eri osa-alueilla. Hyödymme tästä, onpa tavoitteenamme sitten optimoitu terveydentila ja suorituskyky, aivojemme prosessointiteho työelämässä, tai vuorovaikutustaidot ihmissuhteissamme.

Päämääräni on myös luoda tilaa herkkyydelle ja intuitiolle, sekä suojella kasvavan hiljaisuuden ja tyhjyyden tarvetta ajassamme. Tämä on välttämätöntä kaikkein nerokkaimpien innovaatioiden ja oivallusten sekä aidon läsnäolon ja yhteyden kokemusten tuottamiseksi ihmiskunnassamme.


SUVI & JULIUS
Valmennukset, luennot ja kehitysprojektit

Työskentelen ensisijaisesti puolisoni Julius Pesosen kanssa rakentaen valmennuksia, luentokokonaisuuksia ja kehitysprojekteja. Tuotamme räätälöityjä palveluita autenttisempaa ja syvempää tietoisuutta kohti kulkeville johtajille, organisaatioille, tiimeille ja yksityishenkilöille. 

Autamme luomaan kestävää, vaikuttavaa ja luonnollista uuden ajan toimintakulttuuria, johtajuutta ja vuorovaikutusta. Kokemuksemme on, että tämä edellyttää tinkimätöntä henkilökohtaista linjautumista ja integriteettiä, tietoisuuden tiukkaa ohjaamista oleelliseen sekä kokonaisvaltaista ihmiskuvaa ja hyvinvointikäsitystä.


VALMENNUSFILOSOFIAA
Autenttisuus, harmonia, elinvoima

Haluan on auttaa asiakkaitani tunnistamaan heidän ytimensä sekä harmonisimman tapansa elää, ajatella ja vuorovaikuttaa. Samalla tahdon inspiroida rakentamaan ympäristöä, joka tukee tämän autenttisuuden tinkimätöntä ilmentämistä. Rakastan luoda uusia työkaluja ja ajattelukonsepteja todellisten tarpeidemme, tunteidemme ja ydinominaisuuksiemme ymmärtämiseksi sekä käyttöön ottamiseksi.

Valmennukseni rakentuvat yksilöllisesti pohjaten suoralle ja intuitiiviselle oleellisimman avautuvan suunnan tunnistamiselle. Tämä luo kehyksen valmennustekniikoille ja tietoisuuttamme lisääville harjoituksille, joiden taustalla ovat erilaiset työelämävalmennukselliset tulokulmat, psykologia- ja tunnetyöskentelymenetelmät, mieheni kanssa kehittämäni arkkityyppityöskentelymetodi, sekä erilaiset sisäisen kasvun ja hyvinvoinnin tietoperinteet (esim. vedinen filosofia).

Valmennukseni tavoitteet perustuvat asiakkaideni yksilölliselle tietoisuuden ohjaamiselle ja intuition herkistämiselle siten, että on mahdollista palata aistimaan elämän syvempää virtausta.


YHTEYS
Yhteistyöt, tarjouspyynnöt ja motivaatiokirjeet valmennusasiakkaaksi:

E-mail: suvi.sistonen (at) gmail.com
Lokaatio: Tampere


Mitä autenttista ja virtaavaa voisimme luoda?

TAUSTAANI
Johtajuus ja vuorovaikutus, kokonaisvaltainen hyvinvointi, tietoisuustutkimus, taide ja kulttuuri

Erityisosaamistani on monialaisuus johtamisen, tiimityön ja vuorovaikutuksen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä taiteen alueilla. Monipuolisen työhistoriani takia pystyn toimimaan tulkkina monien alojen ja maailmankuvien välillä sekä tarkastelemaan ilmiöitä syvästi ja leveästi monista näkökulmista.

Suurin intohimoni on ollut ymmärtää miten ihminen, ihmisten välinen vuorovaikutus ja elämä ympärillämme toimii, sekä miten voimme tehokkaimmin luoda muutosta muuttamalla henkilökohtaista ajatteluamme ja toimintaamme.

Minulla on monitaiteinen historia musiikin, kirjallisuuden, kuvataiteen, liikkeen ja tapahtumatuotannon kentillä. Toimin edelleen ammattipianistina (MuM) ja keikkailen rakkaimman musiikillisen luomukseni, Onerva Music:in muusikkokollektiivissa. Työhistoriani kattaa myös työskentelyä valokuvaajana, visualistina, graafikkona, kuvataiteilijana, kustannustoimittajana, AD:nä, tuottajana ja taiteellisena johtajana.

Olen opiskellut lähes 20 vuotta erilaisia itsensä kehittämisen ja hyvinvoinnin osa-alueita tärkeimpänä motivaattorinani palauttaa oma terveyteni ja toimintakykyni, jotka menetin totaalisesti pitkän ja monimutkaisen burnoutputken seurauksena. Kysymys kuului, miten luoda terveyteni, ihmissuhteeni, urani ja itseni uudelleen lopulta ajatteluani syvästi muuttaneen kuolemanrajakokemukseni jälkeen. Kysymykseen oli vastattava luovasti ja kokonaisvaltaisesti yhdistellen lukuisten eri tieteiden asiantuntemusta ja terveysnäkemyksiä. Lopputuloksena siunaantui täysin uusi elämä ja oma sankarin tarinani, josta kumpuaa nyt taitoni tunnistaa hienovaraisimmatkin epätasapainon varoitusmerkit asiakkaillani.

Ominaisuuksiani ovat suuri herkkyys sekä intuitiivinen kyky tunnistaa ja analysoida avautuvia suuntia, haastekohtia sekä ihmisten välistä vuorovaikutusta. Mieleni on nopea löytämään sekä tiivistämään oleellinen laajoista asiakokonaisuuksista. Tekemiseni pohjaa asioiden luovaan ja suoraan kokemukselliseen tarkasteluun, joka ohjaa työssäni tarvittaessa rohkeisiin ja pioneerimäisiin ratkaisuihin. Minulla kyky haastaa suoraan ja viedä tinkimättömästi oleellisen äärelle, vuorovaikutukseni ollessa samalla hyvin lempeää, myötätuntoista ja läsnäolevaa.INSPIRAATIOTA
Inspiraationlähteitä ja elämän viehättäviä asioita:

Arkkityyppityöskentely, taianomaiset elokuvat, tanssimeditaatiot mieheni kanssa, matkustaminen, teehuoneet, rooibos- ja yrttiteet, raakakakkujen ja raakasuklaan alkemia, tyyli ja pukeutuminen, kukat, värit ja sisustaminen.. Kaiken tämän monilaatuisuuden sekaan hengitän niin paljon yksinkertaisuutta ja hiljaisuutta kun kosmos suinkin suo.


INSTAGRAM

Työtäni kirjoittajana voit seurata myös Instagramissa 

@suvisistonen


© Suvi Sistonen 2023