Koti

Hiljaisuudesta ja tyhjyydestä nouseva läsnäolo, virtaus, yhteys ja elinvoima


Luonnollinen ja tukahduttamaton tapa elää, kehollistaa ja luoda uudenlaista kulttuuria sisältä ulospäin

Operoin siellä, missä voin luoda maailmaan lisää läsnäolon, yhteyden ja virtaavuuden kokemuksia, sekä siltoja eri tieteen- sekä taiteenalojen välille. Valmentajana ja kirjoittajana on missionani luon uutta kulttuuria erilaisten kokemuksellisten tutkimusprojektien ja yhteistöiden kautta. Toimin lisäksi ammattipianistina (MuM), valokuvaajana ja kuvataiteilijana.

Autan ihmisiä tunnistamaan ytimensä ja luonnollisen tapansa elää harmonisesti osana maailmankaikkeuden kudelmaa. Tämä vaatii tiukkaa linjautumista läsnäoloon ja tietoisuutemme ohjaamista oleelliseen, kokemamme kehollistamista, sekä herkistymistä aistimaan intuitiotamme ja elämän syvempää virtausta. Samalla meidän on lakattava tukahduttamasta todellisia tarpeitamme ja ydinlaatuisuuksiamme, sekä pakenemasta mieleemme ja elämäämme sabotoiviin häiriötekijöihin. Lopuksi on sitouduttava tinkimättömästi suojelemaan sitä elämäntapaa, jota haluamme kokea ja ilmentää.

Päämääränäni on myös luoda tilaa herkkyydelle ajassamme, sekä suojella hiljaisuutta ja tyhjää tilaa, joka on välttämätöntä siitä nousevan läsnäolon, virtauksen, yhteyden ja elinvoiman nousemiseksi.
Mitä kaunista voisimme luoda?
suvi.sistonen (at) gmail.com
Instagram 
Telegram
Sijainti: Tampere