valmennukset

On olemassa yksi totuus, jolle tietäjät antavat monia nimiä.
– Rig Veda


Valmennukseni ovat sinulle, joka haluat pysähtyä tekemään elämäsi välitilinpäätöksen, kirkastaa yleisesti näkymäsi tai kaivautua kutsumuksesi ytimeen. Valmennuksesta saat tukea kun olet tekemässä elämänmuutoksen, kuten vaihtamassa työpaikkaa, uudistamassa yritystäsi, uskaltautumassa todellisen missiosi äärelle, tai kun et nää mitään suuntaa.


dharminen valmennus

löydä kutsumuksesi ja herätä ikiaikainen viisaus sinussa

Sukellamme Vedisen elämäntaitofilosofian inspiroivaan maailmaan avaamalla elämäsi Ayurvedan yhden keskeisimmän filosofisen linssin, neljän elämän päämäärän avulla. Lopputuloksena luomme mielesi selkeyttävän käyttöohjeen elämällesi, joka jää oppaaksesi koko loppuelämäsi ajaksi. Tämä linssi on upea tapa lisätä elämänhallintaasi ja voiman tunnetta elämästäsi.

4 elämän päämäärää:

Tie (dharma)
Voima (artha)
Onni (kama)
Vapaus (moksha)


Aloitamme henkilökohtaisen kutsumuksesi tutkimisesta ja vahvistamisesta eri näkökulmista. Aina ei kuitenkaan ole tärkeintä keskittyä tehtäväämme, vaan kaikkeen elämässämme sen ympärillä – voimaan, onneen ja vapautumiseen. Jotta elämä todella toimii, on kaikkien neljän päämäärän virrattava luonnollisena kokonaisuutena suhteessa toisiinsa. Yhdessä nämä muodostavat elämämme tarkoituksen.

Luomme sinulle koko loppuelämäsi oppaaksi Vediseen elämänfilosofiaan perustuvan elämän käyttöohjeen kustomoituna juuri sinun elämällesi. Se on turvakartta, jonka ääreen voi palata aina uudelleen jos koet olevasi hukassa, haluat tarkistaa elämäsi suuntaa, tai lisätä ja poistaa siitä jotakin.

En anna sinulle valmiita vastauksia, vaan autan sinua valjastamaan niin oman sisäisen johtajasi ja intuitiivisen viisautesi. Työskentelytapana voimme lähestyä elämäsi teemoja intuitiivisesti feminiinienergia edellä tunnustellen tehden esimerkiksi visualisaatiomatkoja, tai maskuliinisesti muoto ja rekenne edellä. Etenemme sinulle luontaista terminologiaa ja toimintatapaa kunnioittaen.

Vedan mukaan terve tarkoittaa kokonaista ja eheää, ja terveys on välitöntä yhteyden kokemista itsestä osana nykyhetkeä ja maailmaa kokonaisuutena. Päätavoite onkin ohjata ja syventää kokemustasi itsestäsi ja maailmasta kohti tilaa, jossa saat kokemuksen oman elämäsi hallinnasta, syvällisestä ymmärtämisestä ja suunnasta.

Tiedolliset juuremme voivat olla monissa viisausperinteissä, kuten joogafilosofiassa, Vedassa, suomalaisessa perinteessä tai modernissa tieteessä. 4 elämän päämäärää toimii universaalina työkaluna riippumatta maailmankuvastasi tai tiedollisista juuristasi.arkkityyppivalmennus

valjasta lahjasi arkkityyppityöskentelyn keinoin

Arkkityyppinen oivallus itsestämme voi auttaa meitä voimaantumaan ja inspiroitumaan elämäntehtävämme äärelle, sekä tunnistamaan sisäisen kompassimme ja arkkityypillemme ominaiset esteet elämäntehtävämme ja potentiaalimme edessä.

Ihminen on aina ollut tarinankertoja. Arkkityyppityöskentelyssä rakennamme sinusta oman arkkityypin, joka auttaa meitä näkemään itsemme kauempaa oman elämämme päähenkilönä.

Arkkityyppinen oivallus itsestämme voi auttaa voimaannuttamaan meidät elämäntehtävämme äärelle, tunnistamaan sisäisen kompassimme, sekä arkkityypillemme ominaiset esteet tehtävämme ja itsemme täyden toteuttamisen edessä. Tutkimme arkkityypillistä matkaasi ja tarinaasi, sen syitä, seurauksia ja suuntaa. Tunnistamme yksilölliset voimasi, ominaisuutesi ja työkalusi.

Arkkityyppityöskentelyn tärkeänä osana on ymmärtää sekä valomme, että varjomme yhtä tärkeinä ominaisuuksinamme, joista täytyy tulla tietoiseksi integroidaksemme ja alkemisoidaksemme molemmat puolemme eheäksi ja terveeksi osaksi elämäämme.

Arkkityypit ilmentävät puhdasta korkeajännitteistä hengen energiaa, joka antaa elämän palon. Ne toimivat myös elämän ja sielun voimalähteenä, jotka tuovat merkityksen elämään.

Pohjotar”Aikojen alussa suuri kosminen mieli alkoi rakentua luonnon ja olemassaolon materiaaleiksi, ja sen persoonallisuus alkoi muovautua arkkityypeiksi. Jokainen arkkityyppinen malli kantoi tiettyä toiminnan energiaa. Kokonainen moninaistui ja loi monimutkaisen syntymän. Materialisoituminen rakentui polaroituneeksi ilmiöksi, jotta elämä ja kokemus mahdollistui. Se kantoi kaksinaista luonnetta, jossa sen olemuksen eri ääripäät vuoroin kilpailevat, mutta eivät koskaan ole erillään toisistaan.

Samaa kaavaa heijastaa ihmismieli, jonka kertomukset alkavat kaukaa ennen historian kirjoja. Arkkityyppiset rakenteet heijastuivat ihmismieleen luomalla tarinaa ja jatkumoa elämän synnystä ja elämän merkityksestä. Tarinat loivat pohjan ja mielen rakenteen, joita arkkityypit heijastivat suuresta kokonaisuudesta. Merkitys ihmismieleen syntyi ja ja yhteys kaiken kanssa sai alkunsa.”  (Pohjotar)intuitiivinen valmennus

intuitiivista tietoa ytimestämme

Intuitiivisessa ohjauksessani käytän työkaluna joko tietoisuusmatkailua, joiden avulla ohjaan sinua hakemaan itse tietoa sisäisen viisautesi lähteestä, tai vaihtoehtoisesti toimin sinulle näkijänä ja kanavoin tietoa realiaikaisesti keskustellen samalla kanssasi. Alussa teemme alkuhaastattelun tilanteestasi.

Aloitamme alkuhaastattelulla, jonka jälkeen teemme matkaa tietoisuutesi ja sielusi ytimeen. Työskentely on energiatietoista intuitiosi ja sielunäänesi vahvistamista sekä tuomista tietoisuuteesi. Sinulla voi olla jokin tietty aihe johon haluat peilausta, tai voimme käydä järjestelmällisesti läpi elämäsi eri osa-alueet.

Voin kuljettaa sinua mielikuvamatkojen avulla hakemaan tietoa omasta sisimmästäsi. Tässä minä en anna sinulle vastauksia, vaan ohjaan sinua kuulemaan oman sisäinen viisautesi. Samalla toimin sinulle peilinä esittäen kysymyksiä ja ohjaten erilaisia harjoituksia, kannatellen sinulle energeettistä tilaa kuulla itsesi.

Toinen vaihtoehto on, että toimin sinulle kanavana ja näkijänä, jolloin voit esittää minulle realiaikaisesti kysymyksiä sielultasi. Käymme läpi yleensä seuraavat elämän osa-alueet:

1. Fyysinen terveys
2. Henkinen / sisäinen tasapaino ja kehitys
3. Koti ja ympäristö
4. Parisuhde / rakkauselämä
5. Muut ihmissuhteet
6. Työ / missio
7. Raha ja talous + rahasuhde ja uskomukset
8. Harrastukset ja vapaa-aika

Usein myös kartoitamme tietoisuutesi eri osa-alueiden tilan:

1. Kehon tila
2. Mielen tila
3. Alitajunnan tila
4. Sisäisen lapsen tila
5. Feminiini sinussa
6. Maskuliini sinussa


työelämävalmennus

hallitse työelämäsi

Työelämämentoroinnissa kartoitamme läpi tilannettasi työelämäsi näkökulmasta. Aihealueina voivat olla esimerkiksi tuotejatkumo, some ja näkyvyys, instagram, sisällöntuotanto, intuitiivinen bisnes ja energiatyöskentely, yhteistyöt,sekä rahasuhde ja yleinen elämänhallinta.

Mihin valmennukseni perustuvat?

Valmennukseni pohjaavat monilta osin Vediseen elämänfilosofiaan, mutta mukana on elementtejä myös muista viisausperinteistä, erilaisista valmennusmenetelmistä ja tietoisuusharjoituksista, kuten buddhalaisuudesta, arkkityyppityöskentelystä, sekä autenttisuuden periaatteista.

Valmistuin intuitiiviseksi valmentajaksi Soul School Gotlandista 2013 ja 2020 alkaen olen opiskellut intensiivisesti Vedistä elämäntapaa ja filosofiaa. Sen lisäksi olen käynyt 15 vuotta monia työelämä- ja liiketoimintaopintoja (mm. Taideyliopisto, Tekijäakatemia, Satu Gulle, Heli Bang Bang), sekä luonnonmukaisen hyvinvoinnin ja henkisen kasvun erilaisia tietoperinteitä.