elontieto

Yksi pääprojekteistani on elämäntaito-oppi Elontiedon kirjoittaminen, tutkimustyö sekä erilaisten palvelujen kehittäminen yhdessä ayurvedatutkija Sami Nuoran kanssa.

Vaikka tiedolliset juuremme olisivat erilaisissa viisausperinteissä kuten joogafilosofiassa, ayurvedassa, suomalaisessa perinteessä ja modernissa tieteessä, on Elontiedon päätavoite ohjata ja syventää kokemustamme itsestämme ja maailmasta kohti kokonaista maailmankuvaa riippumatta kulttuurikontekstista. Elontiedon mukaan terve tarkoittaa kokonaista ja eheää, ja terveys on välitöntä yhteyden ja läsnäolon kokemista itsestä osana nykyhetkeä ja maailmaa kokonaisuutena.

Lue lisää sivuiltamme elontieto.com