Schopenhauer

Lainauksia jotka lunastavat paikkansa päivittäin on usein, mutta yksi tämän ajan suosikeistani on ehdottomasti Schopenhauerilta, joka tuntuu osoittavan kaikkia elämän, tieteen kuin taiteenkin alueita tänäkin päivänä:

Kaikki totuus kulkee kolmen vaiheen läpi. Ensin sitä pilkataan. Sitten sitä vastustetaan voimakkaasti. Lopulta se hyväksytään itsestään selvyytenä. 
– Schopenhauer

Myös hänen taidekäsityksensä on yksi kiinnostavimmista:

Schopenhauerille esteettinen näkökulma oli todellisempi kuin tieteellinen näkökulma juuri siksi, että se erotti järjen tahdosta taiteen muodossa. Kyky nähdä luonto esteettisesti oli hänelle selvä merkki neroudesta. Schopenhauerin tekemä ero tahdon ja taiteen välillä oli keskeisimpiä hänen tekemiään erotteluja, joita kutsui metafyysisiksi. Hän katsoi, että ruumis oli tahdon laajennos, kun taas taide oli spontaani toiminto, jota ei voitu liittää sen enempää ruumiiseen kuin järkeenkään. Taide oli spontaani, ennalta määrätty ajatus, joka taiteilijalla on mielessä jo ennen aikomustakaan luoda mitään. Taide sijoitti ihmisen näin tieteen ja koko luonnon yläpuolelle, koska sen alue ulottuu järjen alueen ulkopuolelle”

Arthur Schopenhauer by Wilhelm Busch